Skip to main content

Yvonne van de Graft

Je kunt niet meer worden dan jezelf…je kunt wel meer jezelf worden.

Yvonne van de Graft werkt al jarenlang als ondernemer in talentontwikkeling in de rollen van coach, trainer, programma ontwikkelaar en learning en development adviseur. Met bijna 20 jaar ervaring in het bedrijfsleven begeleidt ze mensen en groepen op het snijvlak van mensontwikkeling en organisatieontwikkeling. Waar ze veel young professionals heeft begeleid in talentenprogramma’s en traineeships, ziet ze talent nu als het ontwaken en activeren van je potentieel in alle levensfases. Om de overgang te maken naar een volgende fase in je leven, maak je transitie door en wil je opnieuw je potentieel aanboren, van mensen individueel en van groepen of het systeem als geheel.  
 
Thema's als generatieleren, persoonlijk leiderschap en vitaliteit worden aangeraakt en aangepakt, vanuit compassie, speelsheid én humor. “ Ik help je in het vinden van je natuurlijke kracht door ruimte te geven aan blokkades zodat ze oplossen en je weer vanuit je potentieel verder kan groeien. Ik geloof in de afstemming van alle delen op elkaar en op het doel, zoals muzikanten op elkaar zijn afgestemd in een orkest. Dat vraagt introspectie, aandacht, stilte en durven voelen. In 1-1 sessies met alle delen in jezelf, maar ook met leden van een team of leiders van een organisatie. 
 
Als begeleider ben ik opgeleid in de voice dialogue methode, systemisch werken, intuïtief systemisch coachen, mindfulness, coachende gespreksvoering en intervisiecoaching en heb veel ervaring in het programmeren van talenten en young professional programma’s.